A.T.C. RO 01

Ambito Territoriale di Caccia RO 01

Riepilogo catture 2022-2023

 

Data Località Catturate Decedute Catt. Tot. Reimmissione
              Data     Provenienza
    M F M F Tot.   M F  
08/12/2022 Z.R.C. BAGNOLO PO 66 68     134        
08/12/2022 Z.R.C. BAGNOLO PO           08/12/2022 0 12 Stessa
08/12/2022 Z.R.C. CAVALLI           08/12/2022 10 0 Z.R.C. BAGNOLO PO
24/12/2022 Z.R.C. "GUERRA 62 63     125        
24/12/2022 Z.R.C. "GUERRA"           24/12/2022 0 12 Stessa
24/12/2022 Z.R.C. BAGNOLO PO           24/12/2022 11 0 Z.R.C. "GUERRA
26/12/2022 Z.R.C. "VELA NORD" 92 101     193        
26/12/2022 Z.R.C. "VELA NORD"           26/12/2022 0 24 Stessa
26/12/2022 Z.R.C. "GUERRA"           26/12/2022 15 0 Z.R.C. "VELA NORD"
26/12/2022 Z.R.C. "CAVALIERI"           26/12/2022 6 0 Z.R.C. "VELA NORD"
26/12/2022 Z.R.C. "VALLE DELL'OCA"           26/12/2022 3 0 Z.R.C. "VELA NORD"
03/01/2022 Z.R.C. "VELA SUD" 58 39     97        
03/01/2023 Z.R.C. "PALU'"           03/01/2023 12   Z.R.C. "VELA SUD"
03/01/2023 Z.R.C. "BERGANTINO" (fuochi)           03/01/2023 7   Z.R.C. "VELA SUD"
06/01/2022 Z.R.C. "SAN GENESIO" 92 91     183        
06/01/2023 Z.R.C. "SAN GENESIO"           06/01/2023   21 Stessa
06/01/2023 Z.R.C. "VELA SUD"           06/01/2023 6   Z.R.C. "SAN GENESIO"
06/01/2023 Z.R.C. "VELA NORD"           06/01/2023 8   Z.R.C. "SAN GENESIO"
06/01/2023 Z.R.C. "CATANIA"           06/01/2023 8   Z.R.C. "SAN GENESIO"
07/01/2023 Z.R.C. "PASCOLO" 99 121     220     36 Stessa
07/01/2023 Z.R.C. "SAN GENESIO"           07/01/2023   14 Z.R.C. "PASCOLO"
08/01/2023 Z.R.C. "FALZONI" 57 65     122     22 Stessa
08/01/2023 Z.R.C. "FABIANA"           08/01/2023 14   Z.R.C. "FALZONI"
10/01/2023 VIVAI PINCARA 4 5     9        
10/01/2023 Z.R.C. "FONTANELLA"           10/01/2023 4 5 VIVAI PINCARA
13/01/2023 VIVAI CASTELGUGLIELMO 8 6     14        
13/01/2023 Z.R.C. "FONTANELLA"           13/01/2023 3 3 VIVAI CASTELGUGLIELMO
13/01/2023 Z.R.C. "FALZONI"           13/01/2023 8   VIVAI CASTELGUGLIELMO
14/01/2023 Z.R.C. "BINA" 87 100     187     21 Stessa
14/01/2023 Z.R.C. "PASCOLO"           14/01/2023 15   Z.R.C. "BINA"
14/01/2023 Z.R.C. "MAROLA"           14/01/2023   12 Z.R.C. "BINA"
14/01/2023 Z.R.C. "CATANIA NORD"           14/01/2023   7 Z.R.C. "BINA"
14/01/2023 Z.R.C. "OCCHIOBELLO"           14/01/2023 8 8 Z.R.C. "BINA"
14/01/2023 Z.R.C. "VILLANOVA"           14/01/2023 15 15 Z.R.C. "BINA"
15/01/2023 Z.R.C. "SALARA" 18 21     39     5 Stessa
15/01/2023 Z.R.C. "SALARA"           15/01/2023 12   Z.R.C. "BINA"
15/01/2023 Z.R.C. "BINA"           15/01/2023 14   Z.R.C. "SALARA"
15/01/2023 Z.R.C. "VALLE DELL'OCA"           15/01/2023   5 Z.R.C. "SALARA"
15/01/2023 Z.R.C. "CAVALIERI"           15/01/2023   5 Z.R.C. "SALARA"
15/01/2023 Z.R.C. "BOSCO"           15/01/2023 3 5 Z.R.C. "SALARA"
                     
                     
                     
                     
                     
    643 680     1323   182 232  
            TOT. REIMMESSO 414  
            % SU CATTURATO 31,29  

 

 

Riepilogo catture 2021-2022

Data Località Catturate Decedute Catt. Tot. Reimmissione
              Data     Provenienza
    M F M F Tot.   M F  
03/12/21 Vivai Vitafruit Lendinara 6 11     17        
03/12/21 Z..R.C. " Valle dell'Oca"           03/12/21 6 11 Vivai Vitafruit Lendinara
04/12/21 Vivai Tibaldo Pascolo 23 27     50        
04/12/21 Z..R.C. " Valle dell'Oca"           04/12/21 5 9 Vivai Tibaldo Pascolo
04/12/21 Z.R.C. "Marola"           04/12/21 16 20 Vivai Tibaldo Pascolo
07/12/2021 Vivai Vitafruit Pincara 2 5     7        
07/12/21 Z.R.C. " Aquila"           04/12/21 2 5 Vivai Vitafruit Pincara
08/12/21 Z.R.C. "Occhiobello" 51 51     102        
11/12/21 Z.R.C. "Campagnina Sud" 85 98     183        
12/12/21 Z.R.C. "Fontanella" 31 33     64        
24/12/21 Z.R.C. Marola" 51 68     119        
31/12/21 Z.R.C. "Castelguglielmo" 21 40     61        
31/12/21 Z.R.C. "Canda cavalli"           31/12/21 0 14 Z.R.C. "Castelguglielmo"
31/12/21 Z.A.C. "Ariola"           31/12/21 0 5 Z.R.C. "Castelguglielmo"
02/01/22 Z.R.C. "Castelguglielmo" 42 44     86        
02/01/22 Z.R.C. "Catania"           02/01/22 0 8 Z.R.C. "Castelguglielmo"
02/01/22 Z.R.C. "Cavalieri"           02/01/22 3 3 Z.R.C. "Castelguglielmo"
08/01/22 Z.R.C. "Marola" 24 37     61        
08/01/22 Z.R.C. "Palù"           08/01/22 0 10 Z.R.C. "Marola"
08/01/22 Z.R.C. "Cavalieri"           08/01/22 0 3 Z.R.C. "Marola"
09/01/22 Z.R.C. "Campagnina Nord" 93 110     203        
09/01/22 Z.R.C. "Canda cavalli"           09/01/22 4 21 Z.R.C. "Campagnina Nord"
09/01/22 Z.R.C. "Fontanella"           09/01/22 3 3 Z.R.C. "Campagnina Nord"
09/01/22 Z.R.C. "Bergantino"           09/01/22 3 3 Z.R.C. "Campagnina Nord"
09/01/22 Z.R.C. "Palù"           09/01/22 6 6 Z.R.C. "Campagnina Nord"
09/01/22 Z.R.C. "Catania"           09/01/22 2 2 Z.R.C. "Campagnina Nord"
15/01/22 Z.R.C. "Boschetto Sud" 32 20     52        
15/01/22 Z.R.C. "Canda cavalli"           15/01/22 14 2 Z.R.C. "Boschetto Sud"
16/01/22 Z.R.C. "Boschetto Nord" 37 53     90        
16/01/22 Z.R.C. "Occhiobello"           16/01/22 3 3 Z.R.C. "Boschetto Nord"
16/01/22 Z.R.C. "San Genesio"           16/01/22 3 15 Z.R.C. "Boschetto Nord"
16/01/22 Z.R.C. "Zelo"           16/01/22 10 10 Z.R.C. "Boschetto Nord"
16/01/22 Z.R.C. "Fiesso"           16/01/22 3 3 Z.R.C. "Boschetto Nord"
16/01/22 Z.R.C. "Pincara"           16/01/22 3 3 Z.R.C. "Boschetto Nord"
16/01/22 Z.R.C. "San Bellino"           16/01/22 6 10 Z.R.C. "Boschetto Nord"
16/01/22 Z.R.C. "Trecenta"           16/01/22 3 3 Z.R.C. "Boschetto Nord"
    498 597     1095   95 172  

 

 

 

 Riepilogo catture 2019-2020

Data Località Catturate Decedute Catt. Tot. Reimmissione
              Data     Provenienza
    M F M F Tot.   M F  
01/12/2019 Z.R.C. "Pincara" 38 37     75     10 Stessa
01/12/2019 Z.R.C. "Boschetto" Castelnovo Bariano             7   Z.R.C. "Pincara"
01/12/2019 Z.R.C- "Bormio" Villanova del Ghebbo             4   Z.R.C. "Pincara"
                     
07/12/2019 Z.R.C. "Canda-Cavalli" (1) Lendinara 39 48     87     10 Stessa
07/12/19 Z.R.C. "Campagnina" S. Pietro Pol.             5   Z.R.C."Canda-Cavalli"
07/12/19 Z.R.C. "Pincara"             4   Z.R.C."Canda-Cavalli"
                     
08/12/2019 Z.R.C. "Canda-Cavalli" (2) Lendinara 48 52     100     16 Stessa
08/12/19 Z.R.C." Trecenta"             4   Z.R.C."Canda-Cavalli"
08/02/19 Z.R.C. "Zuccherificio " Lendinara             4   Z.R.C."Canda-Cavalli"
08/02/19 C.A.C. "Colombano" Badia Pol.             4   Z.R.C."Canda-Cavalli"
                     
14/12/2019 Z.R.C. "Marola" S. Pietro Pol. 44 60     104     16 Stessa
                     
15/12/2019 Z.R.C. "Pascolo" Castelguglielmo 80 97     177     19 Stessa
10/12/2019 Z.R.C. "Canda-Cavalli" Lendinara             4   Z.R.C."Pascolo" Castelguglielmo
17/12/2019 Z.R.C. "Canda-Cavalli" Lendinara             4   Z.R.C."Pascolo" Castelguglielmo
                     
28/12/2019 Z.R.C. "Bagnolo" 59 66     125     18 Stessa
28/12/2019 Z.R.C. "Marola" S. Pietro Pol.             7   Z.R.C. "Bagnolo"
28/12/2019 Z.R.C. "Canda-Cavalli" Lendinara             4   Z.R.C. "Bagnolo"
                     
29/12/2019 Z.R.C. "Guerra" Essicatoio - Stienta 33 50     83     17 Stessa
                     
31/12/2019 Z.R.C. "Occhiobello" 53 54     107     16 Stessa
31/12/2019 Z.R.C. "Bagnolo"             6   Z.R.C. "Occhiobello"
31/12/2019 Z.R.C."Pascolo" Castelguglielmo             9   Z.R.C. "Occhiobello"
                     
04/01/2020 Z.R.C. "Bina"Frassinelle 27 26     53     11 Stessa
                     
05/01/2020 Z.R.C. "San Genesio" Stienta 38 35     73     9 Stessa
05/01/2020 Z.R.C." Guerra" Essicatoio -Stienta             6   Z..R.C. "San Genesio"
05/01/2020 Z.R.C. "Occhiobello"             6   Z..R.C. "San Genesio"
    459 525     984   78 142  

 

Data Località Catturate Decedute Catt. Tot. Reimmissione
                     
              Data     Provenienza
                     
    M F M F Tot.   M F  
01/12/2018 ZRC "Pincara" 54 42     96     11 Stessa
01/12/2018 ZRC "Palù'" - Runzi             7   ZRC "Pincara"
01/12/2018 ZRC" San Genesio" - Trecenta             7   ZRC "Pincara"
01/12/2018 ZRC "Canda Cavalli" - Lendinara             9   ZRC "Pincara"
                     
02/12/2018 ZRC "Bornio" - Villanova Del Gh. 25 37     62     12 Stessa
                     
08/12/2018 ZRC "Zuccherificio" - Lendinara 18 20     38     2 Stessa
                     
15/12/2018 ZRC "Falzoni" - Castelguglielmo 29 39     68     12 Stessa
15/12/2018 ZRC "Pincara"             2   ZRC "Falzoni"
                     
16/12/2018 ZRC "Pascolo" - Castelguglielmo 47 53     100     20 Stessa
16/12/2018 ZRC "Bornio" Villanova Del Gh.             6   ZRC "Pascolo"
16/12/2018 ZAC "Colombano" - Badia Pol.             4   ZRC "Pascolo"
16/12/2018 ZAC "Ariola" - Ceneselli             4   ZRC "Pascolo"
                     
22/12/2018 ZRC "Vela" - Ceneselli 27 34     61     10 Stessa
22/12/2018 ZRC "Pascolo" - Castelguglielmo             3   ZRC "Vela"
                     
05/01/2019 ZRC "Boschetto" - Castelnovo Bariano 23 18     41        
05/01/2019 ZRC "Pascolo" - Castelguglielmo             5   ZRC Boschetto
                     
                     
06/01/2019 ZRC "Boschetto" - Castelnovo Bariano 26 15     41        
06/01/2019 ZRC "Bagnolo"             3   ZRC Boschetto
06/01/2019 ZRC "Falzoni" - Castelguglielmo             4   ZRC Boschetto
06/01/2019 ZRC "Vela" - Ceneselli             4   ZRC Boschetto
                     
12/01/2019 ZRC "Bina-Garbellini" - Canaro 43 45     88     16 Stessa
                     
                     
                     
13/01/2019 ZRC "Concadirame" 10 23     33     5 Stessa
13/01/2019 ZRC Bina-Garbellini -Canaro             6   ZRC Concadiram
                     
                     
    302 326     628   64 88  

 

Riepilogo catture 2017-2018

 

Data Località Catturate Decedute Catt. Tot. Reimmissione
              Data     Provenienza
    M F M F Tot.   M F  
                     
02/12/17 Z.R.C. "Bagnolo" 21 32     53 02/12/2017 0 11 Stessa
              03/12/17 6   Z.R.C. "Palù"
03/12/17 Z.R.C. "Palù" 44 45     89 03/12/17   14 Stessa
03/12/17 Z.R.C. "Bina"           03/12/17 7   Z.R.C. "Palù"
08/12/17 Z.R.C. "Canda cavalli" 63 83     146 08/12/2017   24 Stessa
08/12/17 Z.R.C. "Palù"           08/12/17 4   Z.R.C. "Canda Cavalli"
09/12/17 Z.R.C. "Canda cavalli" 36 29     65 09/12/17   10 Stessa
08/12/17 Z.R.C. "Palù"           08/12/17 7   Z.R.C. "Canda Cavalli"
10/12/17 Z.R.C. "San Genesio" 44 69     113 10/12/17   22 Stessa
10/12/17 Z.R.C. "San Genesio"             10   Z.R.C. "Canda Cavalli"
16/12/17 Z.R.C. "Costiola" 10 12     22 16/12/17   2 Stessa
23/12/17 Z.R.C. "Campagnina Nord" 15 11     26        
23/12/17 Z.R.C. "Canda Cavalli"           23/12/17 2   Z.R.C. "Campagnina Nord"
23/12/17 Z.R.C. "Campagnina Sud" 11 13     24        
24/12/17 Z.R.C. "Campagnina Sud" 24 27     51 24/12/17   3 Stessa
26/12/17 Z.R.C. "Pascolo" 41 45     86     18 Stessa
26/12/17 Z.R.C. "Campagnina Sud"           26/12/17 4   Z.R.C. "Pascolo"
26/12/17 Z.R.C. "San Genesio"           26/12/17 10   Z.R.C. "Pascolo"
30/12/17 Z.R.C. "Boschetto Nord" 28 30     58     6 Stessa
30/12/17 Z.R.C. "Canda Cavalli"             4   Z.R.C. "Boschetto Nord"
31/12/17 Z.R.C. "San Bellino" 33 30     63     10 Stessa
31/12/17 Z.R.C. "Boschetto Nord"             4   Z.R.C. "San Bellino"
31/12/17 Z.R.C. "Pascolo"             9   Z.R.C. "San Bellino"
04/01/18 Z.R.C. "Giacciano Bar." 4 3     7        
04/01/18 Z.r.c. "Canda Cavalli"           04/01/18 1   Z.R.C. "Giacciano Barucch."
06/01/18 Z.R.C. "Arqua' Pol.". 11 21     32        
06/01/18 Z.R.C. "Bina - Garbellini"           06/01/18   6 Z.R.C. "Arqua' Pol."
                     
                     
                     
  Totale 385 450     835   68 126  

 

 Riepilogo catture 2016-2017

Data Località Catturate Decedute Catt. Tot. Reimmissione
              Data     Provenienza
    M F M F Tot.   M F  
03/12/16 "Falzoni" 33 32     65        
                     
04/12/16 "Pascolo" 47 52     99 04/12/16   20 Stessa
04/12/16 "Palù"           04/12/16 8   "Pascolo"
04/12/16 "San Genesio"           04/12/16 7   "Pascolo"
17/12/2012 "Occhiobello" 18 11     29        
17/12/16 "Pascolo"             7   "Occhiobello"
24/12/16 "San Bellino" 34 33     67     12 Stessa
                     
26/12/16 "Boschetto" 39 29     68        
26/12/16 "San Belino"             6   "Boschetto"
26/12/16 "Palu'"             4   "Boschetto"
05/01/17 "Barotto" 22 26     48        
                     
06/01/17 "Campagnina Sud" 30 47     77        
                     
07/01/17 "Vela" 28 23     51 07/01/17   10 Stessa
                     
08/01/2017 Campagnina Nord" 8 10     18        
                     
14/01/17 "Pascolo" 6 8     14        
                     
15/01/17 "Arquà" 2 12     14        
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
    267 283     550   32 42  
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack